Veteráni

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Historie traktorů Zetor

Historie výroby

Základní typy traktorů Zetor a jejich modifikace
Základní typ
Modifikace
Modernizace
Rok výroby
Výroba
Zeto r - Zbrojovka
Zetor 15
1948 - 1949
Zbrojovka
Zetor 25 - Zetor 25A - Zetor 25K
1946 - 1961
Zbrojovka - Zetor
Zetor 35
1955 - 1960
Zbrojovka
Zetor Super 50
1960 - 1968
Zbrojovka
Zetor UŘ I - unifikovaná řada jedna
2011
2023
1963 - 1967
3011
3013
3016
3045
0.
1960 - 1967
Zetor
4011
4016
1962 - 1967
2511
1968 - 1972
3511
3513
3611
1.
1968 - 1972
Zetor
4511
4611
1968 - 1972
5511
5545
5611
5645
5647
1966 - 1972
4712
4718
5711
5718
5745
5748
2.
1972 - 1977
Zetor
6711
6718
6745
6748
4911
5911
5945
3.
1977 - 1980
Zetor
6911
6945
5011
5045
6011
6045
4.
1980 - 1984
Zetor
7011
7045
7045 H
5211
5245
6211
6245
5.
1984 - 1992
Zetor
7211
7245
7245 H
7711
7745
7745 H
6.
1986 - 1992
Zetor
7711 T
7745 T
3320
3340
4320
4340
5320
5340
5340 H
Model 92
1992 - 1999
Zetor
6320
6340
6340 H
7320 T
7340 T
3321
3341
4321
4341
Super
5321
5341
Model 97
1997 - 2004
Zetor
6321
6341
7321
7341
3320 M
3340 M
4320 M
4340 M
5320 M
5340 M
Major
1999 -
Zetor
6320 M
6340 M
7320 M
7340 M
Zetor Viniční - pro vinice a sady
5213
5243
5243 T
1990 - 2005
Zetor Utility - ekonomická verze
6320 U
1998
Zetor UŘ III - unifikovaná řada tři
7520
7540
8520
8540
1991 - 1998
Zetor
9520
9540
10540
1995 -1998
Zetor
11540
1997- 1998
Zetor Forterra - unifikovaná řada tři
8621
8641
Forterra - plechová
1998 - 2001
Zetor
9621
9641
10641
11641
8641
Forterra - plastová
2001 -
Zetor
9641
10641
11441
11741
Forterra - plastová
2001 - 2006
Zetor
11741_4C
Forterra - plastová
2007 -
Zetor
Zetor Proxima - jednotná řada lehká
6421
6441
7421
7441
Proxima
2004 -
Zetor
8421
8441
Zetor Proxima Plus - jednotná řada lehká
8541
9541
Proxima
2006 -
Zetor
10541
Zetor UŘ II - Crystal - unifikovaná řada dvě
8011
8045
10011
10045
Crystal
1968 - 1981
Zetor
12011
12045

 

První traktory
 
Zemědělské traktory mají svůj počátek v 19.století v souvislosti s prvními pokusy o využití zdokonaleného parního stroje pro zemědělské práce. První prakticky použitelný traktor s palivovým motorem byl sestrojen americkými konstruktéry v USA v roce 1901.V první polovině dvacátých let minulého století byly položeny základy traktorového průmyslu v Čechách.S montáží traktorů modernější koncepce započaly Škodovy závody v Plzni v roce 1927. K dalším českým firmám, které koncem 20. let začaly vyrábět traktory, patřila Českomoravská - Kolben - Daněk a továrna Wichterle - Kovařík v Prostějově. Tyto první představitele českého traktorového průmyslu vystřídala později značka, která se po skončení druhé světové války stala jediným reprezentantem českých traktorů na celosvětovém trhu - značka Zetor.
 
Předchůdce traktorů Zetor byl vyroben v jednom z největších a nejuznávanějších strojírenských podniků v Československu - v koncernu Zbrojovka Brno v roce 1945. Traktor byl zkonstruován skupinou konstruktérů bývalé automobilky Zbrojovky, kterou vedl ing. František Musil. Druhé jméno úzce spojené se vznikem Zetoru představuje Jaroslav Miksch, který spolu s ing.Musilem již koncem války pracoval na konstrukci traktorový motorů. První prototyp traktoru byl dokončen 14.listopadu 1945. V křestním listu traktorů Zetor je uvedeno datum 15.března 1946, kdy na malé slavnosti byly předány zákazníkovi tři traktory Zetor 25 a současně byly předvedeny traktory Zetor 15.
(Obr.1) - Slavnostní předání traktorů Zetor 25
(Obr.2) - Traktory Zetor 15
K datu 17.srpna 1946 zaregistrovala Obchodní a živnostenská komora Republiky Česko-slovenské název Zetor do rejstříku ochraných známek. Značka Zetor vznikla spojením názvu písmene "Zet" používaného Zbrojovkou a posledních dvou písmen slova traktor - "or".
 
Historie vzniku podniku ZETOR
 
V roce 1942 se ve východním předměstí Brna, v dnešní čtvrti Líšeň, na území pod Stránskou skálou bylo započato s výstavbou závodu na výrobu součástí a příslušenství leteckých motorů firmy Flugmotorwerke - Ostmark, GmbH. Závod původně vybudovaný pro válečný letecký průmysl, byl 25.srpna 1944 v 10.55 hod.leteckým náletem tak zničen a z továrny zůstalo zachováno v průměru asi jen 5-10% zděných objektů.
Obr.3) - Závod po vybombardování
Po ukončení války bylo třeba vynaložit velké úsilí a prostředky, aby byla v závodě urychleně zahájena výroba mírového programu, potřebného pro obnovu a rozvoj Československého poválečného hospodářství.
(Obr.4) - Výrobní haly po náletu
Po nejnutnějších opravách a rekonstrukci válkou zničených objektů byla zavedena nejprve výroba textilních strojů nejen licence Beninger, ale i vlastní konstrukce, která byla později převedena do jiných závodů československého textilního strojírenství.
 
Od funkčního vzorku k sériové výrobě prvních traktorů ZETOR.
 
Na konstrukci funkčního vzorku traktoru Zetor pracovala skupina zkušených a především nadšených konstruktérů Zbrojovky koncem druhé světové války pod vedením prof.ing.Františka Musila a Dr.ing.Jaroslava Miksche, jak již bylo uvedeno v úvodu.
- 14.listopadu 1945 vyjel ve Zbrojovce Brno první traktor Zetor 25
- 15.března 1946 byly vyrobeny 3 prototypy traktoru zetor 25
- v září 1946 na vzorkovém veletrhu v Praze byl již vystavován první Zetor 25
- do konce roku 1947 bylo vyrobeno 3406 traktorů Zetor, což bylo více než 60% všech traktorů, vyrobených v Československu
- v prosinci roku 1948 byly schváleny k výrobě traktory Zetor 15
Od těchto chvil se začala rozvíjet výroba traktorů Zetor
V průběhu výroby traktorů Zetor 25 vznikly dvě základní modifikace, a to orební Zetor 25A (agregační)
(Obr.5) - Zetor 25A na brněnském veletrhu
a Zetor 25K (kultivační) se zvýšenou světlostí pro meziřádkovou kultivaci.
(Obr.6) - Zetor 25K
Traktory se vzájemně odlišovaly zejména přední nápravou, rozměry zadních pneumatik, maximálními otáčkami motoru, rozložením převodových stupňů, provedením závěsů atp. Traktory Zetor 25 byly již od roku 1949 vybaveny hydraulickým zvedacím zařízením jednoduché spolehlivé konstrukce. Byl zaveden tropický ventilátor, účinnější čistič vzduchu, předehřívač oleje, zlepšené startování pro nižší teploty, širší vybavení přístrojové desky, kombinace nožní a ruční regulace plynu, zlepšená sedačka a její polštářování, v pozdějším období pak vzduchotlaké brzdící zařízení pro brždění přívěsu, ochranná kabina pro řidiče se sedačkou pro spolujezdce atp. U traktorů Zetor 25A se velmi dobře osvědčilo také polopásové provedení, především při lesních pracích a v provozu na méně únosných půdách.
(Obr.7) - Zetor 25A - polopásové provedení
Výroba traktorů ve Zbrojovce Brno se rychle rozvíjela. Přestože v roce 1951 dosáhla roční produkce přes 8500 traktorů Zetor 25, nestačila pokrýt rostoucí poptávku vnitřního a zahraničního trhu. Proto bylo rozhodnuto uvolnit část kapacit v podniku Závody přesného strojírenství Brno-Líšeň vzniklého 1.1.1950 (dnešní Zetor a.s.Brno), pro zvýšení traktorové výroby. V souvislosti s přesunem výroby traktorů Zetor 25 do ZPS Brno-Líšeň přešlo společně s výrobou cca 2000 dělníků a řada zkušených techniků a konstruktérů. Výroba traktorů Zetor zde našla pevné místo až do současnosti. Podnik prošel řadou reorganizací a změn názvů, k 1.listopadu 1976 se značka ZETOR stala i názvem firmy. Traktory Zetor 25 se vyráběly ve Zbrojovce Brno až do roku 1952. V Zetoru Brno byly traktory Zetor 25A Zetor 25K vyráběny až do roku 1961 tedy celých 16 let od jejich zavedení do výroby. Celkem bylo vyrobeno těchto traktorů 158 570 kusů z nichž bylo přes 97 000 vyrobeno pro export. V roce 1949 byla výroba traktorů Zetor 15 ukončena.
(Obr.8) - Zetor 15
V průběhu roku 1949 byl vyvinut prototyp traktoru Zetor 30 s novou koncepcí spalovacího prostoru s vířivou komůrkou v pístu. Vrtání motoru bylo shodné s traktorem Zetor 25, a to O 105/120 mm. Modernizovanému traktoru Zetor 30 byla na zemědělské výstavě v Praze udělena zlatá medaile. Přesto se z rozhodnutí vládních orgánů Zetor 30 nezavedl do sériové výroby s odůvodněním, že je třeba vyvinout traktor mnohem výkonnější. Traktor Zetor 30 se však stal základem pro později vyvinuté typy, jako byl Zetor 35K. V té době byla ověřována i funkce traktoru s tříválcovým motorem O 105/120 mm o výkonu 29 HP při 1400 ot/min, odvozeným od traktoru Zetor 25, použitím dvou částí motorových skříní Zetor 25 svařených v jeden celek. Zkušeností z vývoje tohoto motoru bylo později využito při konstrukčních pracích na unifikované řadě traktorů.
 
Od roku 1954 se začalo opět intenzivněji pracovat na konstrukci výkonnějšího traktoru Zetor 35 se čtyřválcovým motorem s vrtáním O 105/120 mm o výkonu 42 HP, jehož ověřovací série byla realizována v Zetoru Brno.
(Obr.9) - Zetor 35 Super
Traktory Zetor 35 Super byly vyráběny od roku 1955 až do roku 1960. V modernizovaném provedení jako Zetor 50 Super se vyráběly až do roku 1968.
(Obr.10) - Zetor 50 Super
V letech 1956 - 1958 se vyrobilo přes 4200 těchto traktorů v pásovém provedení určených především pro práci v lese.
(Obr.11) - Zetor Super P- pásové provedení
(Obr.12) - Zetor Super - kolové provedení při práci v lese
Zetor 35 Super a Zetor 50 Super se i po převedení výroby traktorů do Zetoru Brno vyráběly ve Zbrojovce Brno až do výše zmiňovaného roku 1968. Od tohoto roku se podíl Zbrojovky Brno omezil na výrobu motorů.
 
Předchůdci unifikované řady traktorů ZETOR.
 
V letech 1954-56 probíhaly intenzivní práce, zaměřené na další rozšíření traktorové výroby a na konstrukci traktoru Zetor 26 s motorem o vrtání a zdvihu O 110/130 mm a o výkonu 28 HP při 1600ot/min s maximální dědičností součástí traktorů Zetor 25 a Zetor 35. Pražská konstrukční kancelář Zbrojovky Brno pod vedením ing.Březiny pracovala současně na vývoji lehkého kolového kultivačního traktoru T 18, jehož funkční vzorek - koncepce nosiče nářadí - byl dohotoven v roce 1954. Vlastním předchůdcem unifikované řady Zetor byl traktor Zetor 18 v pásovém provedení, jehož konstrukci zpracovali v letech 1956-57 konstruktéři "Výzkumně-vývojového střediska traktorů" v podniku Zetor Brno.
 
První unifikovaná řada traktorů ZETOR UŘ I
 
V roce 1957 byly zahájeny vlastní konstrukční práce na nové unifikované řadě Zetor se základními typy Zetor 2011, Zetor 3011 a Zetor 4011 s dvouválcovým, tříválcovým a čtyřválcovým motorem jednotného vrtání a zdvihu O 95/110 mm a výkonech 22 HP DIN (17,5 kW),33 HP DIN (24,3 kW) a 45 HP DIN (35,3 kW), s rozsáhlou unifikací součástek nejen v motoru, ale i ostatních skupin podvozku a karoserie.Unifikovaná řada traktorů Zetor představovala tehdy nový směr technického rozvoje zemědělských traktorů. Z hlediska uplatnění vysoké unifikace dílů jednotlivých typů unifikované řady byla značka Zetor první na světě, která s tímto řešením přišla. Dalším světovým prvenstvím traktorů Zetor bylo v pozdějších letech zavedení integrované bezpečnostní kabiny pro řidiče uložené na pružných pryžových prvcích.Traktory UŘ I opět jako první, přinesly zavedení hydraulického regulačního systému "Zetormatic", zatímco konkurence v té době užívala provedení hydraulického zvedacího zařízení bez regulace hloubky orby v závislosti na odporu půdy.Technické přednosti těchto traktorů vybavených snadnou startovatelností motoru, desetistupňovou převodovkou, širokým sortimentem standardního vybavení, příslušenství a se značnou unifikací součástek jednotlivých uzlů, znamenaly velký přínos pro uživatele traktorů Zetor nejen v hospodárnosti provozu, servisu a údržbě, ale i pro výrobce a celou prodejní a servisní síť. Na tehdejší dobu to byla velmi progresivní koncepce výroby traktorů a byla výsledkem práce Výzkumně-vývojového střediska traktorů, které vzniklo v podniku Zetor Brno v roce 1957. Unifikovaná řada traktorů nabíhala ve výrobě postupně od roku 1960 nejprve typem Zetor 3011, v roce 1962 typem Zetor 4011 a v roce 1963 typem Zetor 2011.
(Obr.13) - Zetor 3011
(Obr.14) - Zetor 4011
(Obr.15) - Zetor 2011
Sortiment základních typů unifikované řady Zetor byl postupně doplněn několika dalšími modifikacemi, které se vyráběly podle požadavku zákazníků. Byly to například pásové traktory Zetor 2023 určené pro vinice a chmelnice.
(Obr.16) - Zetor 2023 pro vinice a chmelnice v roce 1960
Dále se na přání zákazníků vyráběly traktory Zetor 3045 a Zetor 4045 s přední hnací nápravou.
(Obr.17) - Zetor 3045 s přední hnací nápravou
U traktorů Zetor 3016 a Zetor 4016 se také velmi dobře osvědčilo polopásové provedení, především při lesních pracích a v provozu na méně únosných půdách.
(Obr.18) - Zetor 3016 v polopásovém provedení
Dále byla vyráběna alternativa Zetor 3013 pro práci ve vinicích a sadech a Zetor 3017 se sníženým těžištěm pro horské a podhorské oblasti. Traktory Zetor 2011 až Zetor 4011 ve všech modifikacích byly vyráběny v letech 1960 - 1967.
(Obr.19) - Zetor 3013 pro vinice a sady
První traktory
 
Zemědělské traktory mají svůj počátek v 19.století v souvislosti s prvními pokusy o využití zdokonaleného parního stroje pro zemědělské práce. První prakticky použitelný traktor s palivovým motorem byl sestrojen americkými konstruktéry v USA v roce 1901.V první polovině dvacátých let minulého století byly položeny základy traktorového průmyslu v Čechách.S montáží traktorů modernější koncepce započaly Škodovy závody v Plzni v roce 1927. K dalším českým firmám, které koncem 20. let začaly vyrábět traktory, patřila Českomoravská - Kolben - Daněk a továrna Wichterle - Kovařík v Prostějově. Tyto první představitele českého traktorového průmyslu vystřídala později značka, která se po skončení druhé světové války stala jediným reprezentantem českých traktorů na celosvětovém trhu - značka Zetor.
 
Předchůdce traktorů Zetor byl vyroben v jednom z největších a nejuznávanějších strojírenských podniků v Československu - v koncernu Zbrojovka Brno v roce 1945. Traktor byl zkonstruován skupinou konstruktérů bývalé automobilky Zbrojovky, kterou vedl ing. František Musil. Druhé jméno úzce spojené se vznikem Zetoru představuje Jaroslav Miksch, který spolu s ing.Musilem již koncem války pracoval na konstrukci traktorový motorů. První prototyp traktoru byl dokončen 14.listopadu 1945. V křestním listu traktorů Zetor je uvedeno datum 15.března 1946, kdy na malé slavnosti byly předány zákazníkovi tři traktory Zetor 25 a současně byly předvedeny traktory Zetor 15.
(Obr.1) - Slavnostní předání traktorů Zetor 25
(Obr.2) - Traktory Zetor 15
K datu 17.srpna 1946 zaregistrovala Obchodní a živnostenská komora Republiky Česko-slovenské název Zetor do rejstříku ochraných známek. Značka Zetor vznikla spojením názvu písmene "Zet" používaného Zbrojovkou a posledních dvou písmen slova traktor - "or".
 
Historie vzniku podniku ZETOR
 
V roce 1942 se ve východním předměstí Brna, v dnešní čtvrti Líšeň, na území pod Stránskou skálou bylo započato s výstavbou závodu na výrobu součástí a příslušenství leteckých motorů firmy Flugmotorwerke - Ostmark, GmbH. Závod původně vybudovaný pro válečný letecký průmysl, byl 25.srpna 1944 v 10.55 hod.leteckým náletem tak zničen a z továrny zůstalo zachováno v průměru asi jen 5-10% zděných objektů.
Obr.3) - Závod po vybombardování
Po ukončení války bylo třeba vynaložit velké úsilí a prostředky, aby byla v závodě urychleně zahájena výroba mírového programu, potřebného pro obnovu a rozvoj Československého poválečného hospodářství.
(Obr.4) - Výrobní haly po náletu
Po nejnutnějších opravách a rekonstrukci válkou zničených objektů byla zavedena nejprve výroba textilních strojů nejen licence Beninger, ale i vlastní konstrukce, která byla později převedena do jiných závodů československého textilního strojírenství.
 
Od funkčního vzorku k sériové výrobě prvních traktorů ZETOR.
 
Na konstrukci funkčního vzorku traktoru Zetor pracovala skupina zkušených a především nadšených konstruktérů Zbrojovky koncem druhé světové války pod vedením prof.ing.Františka Musila a Dr.ing.Jaroslava Miksche, jak již bylo uvedeno v úvodu.
- 14.listopadu 1945 vyjel ve Zbrojovce Brno první traktor Zetor 25
- 15.března 1946 byly vyrobeny 3 prototypy traktoru zetor 25
- v září 1946 na vzorkovém veletrhu v Praze byl již vystavován první Zetor 25
- do konce roku 1947 bylo vyrobeno 3406 traktorů Zetor, což bylo více než 60% všech traktorů, vyrobených v Československu
- v prosinci roku 1948 byly schváleny k výrobě traktory Zetor 15
Od těchto chvil se začala rozvíjet výroba traktorů Zetor
V průběhu výroby traktorů Zetor 25 vznikly dvě základní modifikace, a to orební Zetor 25A (agregační)
(Obr.5) - Zetor 25A na brněnském veletrhu
a Zetor 25K (kultivační) se zvýšenou světlostí pro meziřádkovou kultivaci.
(Obr.6) - Zetor 25K
Traktory se vzájemně odlišovaly zejména přední nápravou, rozměry zadních pneumatik, maximálními otáčkami motoru, rozložením převodových stupňů, provedením závěsů atp. Traktory Zetor 25 byly již od roku 1949 vybaveny hydraulickým zvedacím zařízením jednoduché spolehlivé konstrukce. Byl zaveden tropický ventilátor, účinnější čistič vzduchu, předehřívač oleje, zlepšené startování pro nižší teploty, širší vybavení přístrojové desky, kombinace nožní a ruční regulace plynu, zlepšená sedačka a její polštářování, v pozdějším období pak vzduchotlaké brzdící zařízení pro brždění přívěsu, ochranná kabina pro řidiče se sedačkou pro spolujezdce atp. U traktorů Zetor 25A se velmi dobře osvědčilo také polopásové provedení, především při lesních pracích a v provozu na méně únosných půdách.
(Obr.7) - Zetor 25A - polopásové provedení
Výroba traktorů ve Zbrojovce Brno se rychle rozvíjela. Přestože v roce 1951 dosáhla roční produkce přes 8500 traktorů Zetor 25, nestačila pokrýt rostoucí poptávku vnitřního a zahraničního trhu. Proto bylo rozhodnuto uvolnit část kapacit v podniku Závody přesného strojírenství Brno-Líšeň vzniklého 1.1.1950 (dnešní Zetor a.s.Brno), pro zvýšení traktorové výroby. V souvislosti s přesunem výroby traktorů Zetor 25 do ZPS Brno-Líšeň přešlo společně s výrobou cca 2000 dělníků a řada zkušených techniků a konstruktérů. Výroba traktorů Zetor zde našla pevné místo až do současnosti. Podnik prošel řadou reorganizací a změn názvů, k 1.listopadu 1976 se značka ZETOR stala i názvem firmy. Traktory Zetor 25 se vyráběly ve Zbrojovce Brno až do roku 1952. V Zetoru Brno byly traktory Zetor 25A Zetor 25K vyráběny až do roku 1961 tedy celých 16 let od jejich zavedení do výroby. Celkem bylo vyrobeno těchto traktorů 158 570 kusů z nichž bylo přes 97 000 vyrobeno pro export. V roce 1949 byla výroba traktorů Zetor 15 ukončena.
(Obr.8) - Zetor 15
V průběhu roku 1949 byl vyvinut prototyp traktoru Zetor 30 s novou koncepcí spalovacího prostoru s vířivou komůrkou v pístu. Vrtání motoru bylo shodné s traktorem Zetor 25, a to O 105/120 mm. Modernizovanému traktoru Zetor 30 byla na zemědělské výstavě v Praze udělena zlatá medaile. Přesto se z rozhodnutí vládních orgánů Zetor 30 nezavedl do sériové výroby s odůvodněním, že je třeba vyvinout traktor mnohem výkonnější. Traktor Zetor 30 se však stal základem pro později vyvinuté typy, jako byl Zetor 35K. V té době byla ověřována i funkce traktoru s tříválcovým motorem O 105/120 mm o výkonu 29 HP při 1400 ot/min, odvozeným od traktoru Zetor 25, použitím dvou částí motorových skříní Zetor 25 svařených v jeden celek. Zkušeností z vývoje tohoto motoru bylo později využito při konstrukčních pracích na unifikované řadě traktorů.
 
Od roku 1954 se začalo opět intenzivněji pracovat na konstrukci výkonnějšího traktoru Zetor 35 se čtyřválcovým motorem s vrtáním O 105/120 mm o výkonu 42 HP, jehož ověřovací série byla realizována v Zetoru Brno.
(Obr.9) - Zetor 35 Super
Traktory Zetor 35 Super byly vyráběny od roku 1955 až do roku 1960. V modernizovaném provedení jako Zetor 50 Super se vyráběly až do roku 1968.
(Obr.10) - Zetor 50 Super
V letech 1956 - 1958 se vyrobilo přes 4200 těchto traktorů v pásovém provedení určených především pro práci v lese.
(Obr.11) - Zetor Super P- pásové provedení
(Obr.12) - Zetor Super - kolové provedení při práci v lese
Zetor 35 Super a Zetor 50 Super se i po převedení výroby traktorů do Zetoru Brno vyráběly ve Zbrojovce Brno až do výše zmiňovaného roku 1968. Od tohoto roku se podíl Zbrojovky Brno omezil na výrobu motorů.
 
Předchůdci unifikované řady traktorů ZETOR.
 
V letech 1954-56 probíhaly intenzivní práce, zaměřené na další rozšíření traktorové výroby a na konstrukci traktoru Zetor 26 s motorem o vrtání a zdvihu O 110/130 mm a o výkonu 28 HP při 1600ot/min s maximální dědičností součástí traktorů Zetor 25 a Zetor 35. Pražská konstrukční kancelář Zbrojovky Brno pod vedením ing.Březiny pracovala současně na vývoji lehkého kolového kultivačního traktoru T 18, jehož funkční vzorek - koncepce nosiče nářadí - byl dohotoven v roce 1954. Vlastním předchůdcem unifikované řady Zetor byl traktor Zetor 18 v pásovém provedení, jehož konstrukci zpracovali v letech 1956-57 konstruktéři "Výzkumně-vývojového střediska traktorů" v podniku Zetor Brno.
 
První unifikovaná řada traktorů ZETOR UŘ I
 
V roce 1957 byly zahájeny vlastní konstrukční práce na nové unifikované řadě Zetor se základními typy Zetor 2011, Zetor 3011 a Zetor 4011 s dvouválcovým, tříválcovým a čtyřválcovým motorem jednotného vrtání a zdvihu O 95/110 mm a výkonech 22 HP DIN (17,5 kW),33 HP DIN (24,3 kW) a 45 HP DIN (35,3 kW), s rozsáhlou unifikací součástek nejen v motoru, ale i ostatních skupin podvozku a karoserie.Unifikovaná řada traktorů Zetor představovala tehdy nový směr technického rozvoje zemědělských traktorů. Z hlediska uplatnění vysoké unifikace dílů jednotlivých typů unifikované řady byla značka Zetor první na světě, která s tímto řešením přišla. Dalším světovým prvenstvím traktorů Zetor bylo v pozdějších letech zavedení integrované bezpečnostní kabiny pro řidiče uložené na pružných pryžových prvcích.Traktory UŘ I opět jako první, přinesly zavedení hydraulického regulačního systému "Zetormatic", zatímco konkurence v té době užívala provedení hydraulického zvedacího zařízení bez regulace hloubky orby v závislosti na odporu půdy.Technické přednosti těchto traktorů vybavených snadnou startovatelností motoru, desetistupňovou převodovkou, širokým sortimentem standardního vybavení, příslušenství a se značnou unifikací součástek jednotlivých uzlů, znamenaly velký přínos pro uživatele traktorů Zetor nejen v hospodárnosti provozu, servisu a údržbě, ale i pro výrobce a celou prodejní a servisní síť. Na tehdejší dobu to byla velmi progresivní koncepce výroby traktorů a byla výsledkem práce Výzkumně-vývojového střediska traktorů, které vzniklo v podniku Zetor Brno v roce 1957. Unifikovaná řada traktorů nabíhala ve výrobě postupně od roku 1960 nejprve typem Zetor 3011, v roce 1962 typem Zetor 4011 a v roce 1963 typem Zetor 2011.
(Obr.13) - Zetor 3011
(Obr.14) - Zetor 4011
(Obr.15) - Zetor 2011
Sortiment základních typů unifikované řady Zetor byl postupně doplněn několika dalšími modifikacemi, které se vyráběly podle požadavku zákazníků. Byly to například pásové traktory Zetor 2023 určené pro vinice a chmelnice.
(Obr.16) - Zetor 2023 pro vinice a chmelnice v roce 1960
Dále se na přání zákazníků vyráběly traktory Zetor 3045 a Zetor 4045 s přední hnací nápravou.
(Obr.17) - Zetor 3045 s přední hnací nápravou
U traktorů Zetor 3016 a Zetor 4016 se také velmi dobře osvědčilo polopásové provedení, především při lesních pracích a v provozu na méně únosných půdách.
(Obr.18) - Zetor 3016 v polopásovém provedení
Dále byla vyráběna alternativa Zetor 3013 pro práci ve vinicích a sadech a Zetor 3017 se sníženým těžištěm pro horské a podhorské oblasti. Traktory Zetor 2011 až Zetor 4011 ve všech modifikacích byly vyráběny v letech 1960 - 1967.
(Obr.19) - Zetor 3013 pro vinice a sady

Poslední komentáře
11.10.2017 14:41:57: NEJ PNEU NA ZETOR LEVNĚ
11.10.2017 14:41:20: PNEU NA VETERÁNY LEVNĚ http://mands.cz/agro-pneu/traktorove-pneu-12-4-24-12pr-knk50-tt-seha
06.10.2016 14:57:44: www.dedra-katalogy.cz Dedra aktuální katalog, slevy, registrace dedra Po registraci slevy až 23%, ne...
23.08.2016 15:59:37: www.dedra-katalogy.cz/dedra-katalog/Dedra aktuální katalog, slevy, registrace Dedra aktuální katalo...
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.